země – voda

Tepelné čerpadlo systém: ZEMĚ – VODA

 

  • Princip: teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty
  • Cyklus: v plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do prvního výměníku kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru, kde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě onen tepelný přírůstek.
  • Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, kolektoru s použitím tzv. „slinek“, nebo z vertikálního vrtu.
  • Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
  • Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku.
  • cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW
  • U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!

tepelna-cerpadla-zeme-voda-07Výhoda tohoto řešení je jeden přístroj, který obsahuje veškeré nutné vybavení a integruje v sobě i zásobník vody. Vzhledově připomíná lednici.

země voda