Tepelná čerpadla

Jak to vlastně funguje?

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.čerpadlo

Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii.

Topný faktor tepelného čerpadla udává poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie.

V praxi jsou používány 2 druhy topných faktorů

 • COP (Coefficient of Performance) – ukazatel hodnot v laboratorních podmínkách
 • SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) – ukazatel průměrných hodnot za celou topnou sezónu

 

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

K čemu je čerpadlo vhodné použít?

 • ohřev teplé vody
 • vytápění objektů
 • ohřev bazénové vody
 • klimatizace
 • a jiné

Proč použít právě tepelné čerpadlo?

 • jedná se o bezobslužný plně automatický přístroj
 • ekonomický provoz (při instalaci tepelného čerpadla, šetříte díky levnější sazbě i při používání ostatních elektrospotřebičů)
 • nejlepší poměr cena/výkon (investice/návratnost)
 • ekologický zdroj vytápění
 • nevýhoda je vyšších pořizovacích nákladech