vzduch – vzduch

Tepelné čerpadlo systém: VZDUCH – VZDUCH

 

Jako zdroj vytápění nutno brát s rezervou, tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu.

  • Moderní tepelná čerpadla disponují elektronickým expanzním ventilem (EEV). Naopak použití frekvenčních měničů se ukazuje jako ekonomicky nevýhodné, protože se prodlužuje doba chodu kompresoru, který musí na snížený výkon pracovat déle a tím se zvyšuje jeho opotřebení.
  • Velkou nevýhodou inverterových systémů je skutečnost, že při nízkých otáčkách kompresoru je nasáváno malé množství suchých par chladiva a tím i malé množství oleje, který je s chladivem smíchán. Kompresor není dostatečně mazán. K opotřebení a tudíž i ke snížení životnosti dochází mnohem dříve než u motorů bez této technologie.
  • Dalším argumentem proti použití inverteru je jeho hlučnost. Standardní tepelné čerpadlo „fix-speed“ má minimální hlučnost, která se pohybuje okolo 40 dB, vesměs v kmitočtovém pásmu 50/100 Hz. Tento hluk neobsahuje škodlivé vysoké harmonické kmitočty.
  • Naproti tomu inverter často vydává nepříjemné pískání, které se obtížněji eliminuje a může působit rušivě nejen pro lidi, ale také pro zvířata, která slyší vyšší kmitočty daleko lépe než člověk.