Reference

Zde najdete výběr z našich realizovaných zakázek.

2015:

Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení (NsP Karviná)
– rekonstrukce ZTI a úpravy topení

Výměna termostatických ventilů MŠ Na Kopečku, Vsetín
– osazení termostatických ventilů a regulačních vypouštěcích šroubení,
– nutné úpravy rozvodů v technické místnosti
– osazení vyvažovacích ventilů a vyvážení systému

Rekonstrukce úpravny vody Valašské Meziříčí
– realizace nových rozvodů topení a kotelny (2x kondenzační kotel Brotje), ZTI

Budova STK Vsetín bobrky
– realizace topení (kondenzační kotel, černé plynové zářiče), zdravoinstalace a rozvodu tlakového vzduchu

Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství Brno – Rekonstrukce budovy č.8
– montáž ZTI a Topení

Archeopark Mikulčice – část předhradí
– realizace kotelny tepelné čerpadlo
– rozvody a montáž topení
– rozvody ZTI, realizace sociálních zařízení
– realizace venkovního hydrantu

2014:

Opravy šaten a rozvodů tepla v objektu sportovní haly Na Lapači
-realizace nové kotelny (objekt je výtápěn horkovodem), nových rozvodů topení jak v hale tak i v šatnách, kompletní rekonstrukce ZTI rozvodů a sociálních zařízení

Celková rekonstrukce budovy 25 m bazénu ve Zlíně – I. etapa Rekonstrukce obvodového pláště a střech
– realizace nových dešťových svodů, úpravy rozvodů topení

Koncesionářský objekt Šenov – prodejna PEPCO
– realizace rozvodů topení ke vzduchotechnickým jednotkám
– montáž kotelny s kondenzačními kotli v kaskádě 2x Vaillant VU 466
– rozvody ZTI, instalace el. ohřívačů, realizace sociálních zařízení
– rozvod plynu

Koncesionářský objekt Šenov – prodejna JYSK
– realizace rozvodů topení ke vzduchotechnickým jednotkám
– montáž kotelny s kondenzačními kotli v kaskádě 2x Vaillant VU 466
– rozvody ZTI, instalace el. ohřívačů, realizace sociálních zařízení
– rozvod plynu

ZŠ Zeleneč a tělocvična
– realizace rozvodů topení pro nový učební blok a pro tělocvičnu
– montáž dvou kotelen s kondenzačními kotli v kaskádě, 2x  Vaillant VU356 a 2x Vaillant VU 466
– rozvody ZTI, realizace sociálních zařízení

V této galerii žádné snímky